Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Molekulāro marķieru identificēšana hipofīzes adenomu veidošanās, attīstības gaitas un terapijas efektivitātes prognozēšanai

 

 

Projekta nosaukums: „ Molekulāro marķieru identificēšana hipofīzes adenomu veidošanās, attīstības gaitas un terapijas efektivitātes prognozēšanai”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1. kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/16/A/066

Projekta izpildes termiņš: 2017. gada 1. janvāris - 2019. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 648 600,28 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol., Assoc. Prof. J. Kloviņš 

 

 Šī projekta galvenais mērķis ir izpētīt hipofīzes adenomu izveidošanos un progresēšanu nosakošos molekulāros marķierus un identificēt faktorus, kas nosaka klīniskā iznākuma mainību, un būtu pielietojami kā biomarķieri uzlabotai hipofīzes adenomas terapijai Projekta specifiskie mērķi ir:

1. Identificēt slimības specifiskas somatiskām mutācijas dažādos hipofīzes adenomas (HA) tipos un izmantot šo informāciju, lai raksturotu HA operācijas materiālā sastopamās šūnu populācijas un HA neinvazīvai uzraudzīšanai nepieciešamos marķierus Visa eksoma sekvencēšanas pētījumi norāda uz augstu molekulāro HA heterogenitāti. Mūsu mērķis ir ne tikai pielietot eksoma sekvencēšanu pieejamajiem HA audu paraugiem, bet papildināt informāciju par atrastajiem audzēja specifiskajiem ģenētiskajiem variantiem ar audzēja šūnu pētījumiem, kas ļaus raksturot mutāciju lomu HA un izprast HA šūnu procesus un efektīvi pielietot šos marķierus slimības gaitas novērošanai. Līdz šim šāda pieeja HA pētīšanai pasaulē vēl nav tikusi pielietota. Mūsu hipotēze ir (1) dažādās HA šūnu populācijās ir dažāds mutāciju saturs, kas nosaka to īpašības un (2) audzēja specifiskās brīvās DNS klātbūtne var tikt izmantota slimības novērošanai.

2. Identificēt ar vezikulām asociētos RNS marķierus, kas atšķir veselos no HA pacientiem, kā arī klīniskos iznākumus un ārstēšanas efektivitāti. Hipofīzes nepieejamība biopsijai nosaka, ka neinvazīvu slimības marķieru atklāšana ir augstākā prioritāte slimības laicīgai diagnosticēšanai. Mēs izdalīsim un raksturosim asinīs cirkulējošo vezikulu RNS saturu akromegālijas un nehormonālo adenomu pacientiem un veseliem cilvēkiem, lai veiktu nepieciešamos salīdzinājumus.

3. Noteikt vislabāko biomarķieru kombināciju, kas var prognozēt HA augšanas dinamiku un atkārtošanās iespējamību. Mēs veiksim RNS transkriptoma raksturojumu, lai identificētu transkripcijas motīvus, kas korelē ar audzēja klīniskajām īpašībām un kopā ar šūnu informāciju palīdz uzlabot HA gaitas un terapijas prognozēšanu.

Paveiktais:

2017. gada 1. janvāris - 2017. gada 31. marts 

Šajā projekta periodā sākta intensīva gatavošanās projekta realizācijai, atlasīti kritēriji pacientu identifikācijai no Valsts Iedzīvotāju Genoma Datubāzes kolekcijas, sākta pētījumā iekļaujamo pacientu paraugu raksturošana un apkopošana, lai izveidotu projekta realizācijai nepieciešamās paraugu un saistīto datu kolekcijas, papildus uzsākta klīnisko datu ievākšana un jaunu pacientu iesaiste. Kā arī veiktas pirmās iestrādnes eksperimentālajai daļa, uzsākta paraugu atlase un sagatavošana eksoma sekvencēšanai un brīvā DNS pētniecībai, izveidoti attiecīgie protokoli un metodoloģijas iestrādnes. Paralēli, noticis darbs pie šūnu šķirošanas eksperimentiem nepieciešamās metodoloģijas un protokolu izveides.

Informācija ievietota: 31.03..2017.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".