Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Jaunu RNS fāgu vīrusveidīgo daļiņu iegūšana un raksturošana

 

 

Projekta nosaukums: „ Jaunu RNS fāgu vīrusveidīgo daļiņu iegūšana un raksturošana”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1. kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/16/A/104

Projekta izpildes termiņš: 2017. gada 1. aprīlis - 2020.gada 31. marts

Projekta kopējais finansējums: 648 640, 00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. K. Tārs 

 

Projekta galvenais mērķis ir izpētīt jaunu ssRNS fāgu VLP īpašības un piemērotību dažādiem zinātniskiem un praktiskiem pielietojumiem.

VLP morfoloģiskās, strukturālas un antigēnās īpašības ir līdzīgas atbilstošajiem vīrusiem, kas padara tās piemērotas dažādiem pielietojumiem, zināmākais no kuriem ir rekombinantu vakcīnu radīšana [PMID:27039982]. VLP var tikt izmantotas arī mērķētai zāļu piegādei [PMID:21615170], peptīdu eksponēšanai [PMID:21501621] un bioattēlošanai [PMID: 23263691].

ssRNS fāgu VLP pēdējo gadu laika ir bijušas īpaši populāras dažādu vakcīnu kandidātu radīšana pret ļoti plaša spektra saslimšanām. Klīniskos izmēģinājumus ir sasnieguši vairāki uz bakteriofāga Q? Balstīti vakcīnu kandidāti, t.sk. pret alerģisko astmu [PMID:23384679], smēķēšanas pieradumu [PMID:21893545],

Alheimera slimību [PMID:21697382] un paaugstinātu asinsspiedienu [PMID:17143175].

Šobrīd tikai neliels skaits dažādu VLP tiek izmantots dažādiem pielietojumiem. Dēļ izraisītas imūnas atbildes pret apvalka proteīnu, noteiktas VLP individuālam pacientam var tikt efektīvi izmantotas tikai vienreiz. Turklāt, dažādam ssRNS fāgu VLP piemīt visai atšķirīgas īpašības, piemēram, apvalka proteīna galu novietojuma, kas ir visai kritisks faktors dažādu ģenētiski sapludinātu konstruktu veidošana. Papildus tam, daudzas no pieejamajam ssRNS VLP ir patentētas, kas padara sadarbību ar industriālajiem partneriem apgrūtinātu, vai pat neiespējamu.

Lai risinātu minētas problēmas, mūsu piedāvātais projekts paredz būtiski palielināt pieejamo ssRNS fagu VLP klāstu un iniciēt to turpmākus pielietojumus jaunu vakcīnu un citu VLP produktu attīstība.

Projekts attiecas uz biotehnoloģijas un biomedicīnas nozarēm un tādejādi atbilst prioritātēm, kuras ir nodefinētas Latvijas Viedas specializācijas strateģijā.

Informācija publicēta 03.04.2017.


Līdz 30.06.2017. projektā paveikts sekojošais:

 • · Iegūti 40 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • · Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība diviem konstruktiem; iegūti abu konstruktu VLP EM attēli
 • · Iegūtas un raksturotas 2 VLP
 • · Lielā apjomā producēta 1 VLP
 • · Kristalizēta 1 VLP
 • · Uzsākta trīsdimensionālās struktūras noteikšana 1 VLP

Informācija publicēta 30.06.2017.


Līdz 30.09.2017. projektā paveikts sekojošais:

 • Iegūti 60 fāgu apvalka proteīna (CP) gēni ekspresijas plazmīdās
 • Pārbaudīts CP ekspresijas līmenis un šķīdība 60 konstruktiem; iegūti 30 konstruktu VLP EM attēli
 • Iegūtas un raksturotas 30 VLP
 • Lielā apjomā producētas 5 VLP
 • Kristalizētas 2 VLP
 • Savākti 2 VLP kristālu difrakcijas dati
 • Trīsdimensionālā struktūra noteikta 1 VLP

Informācija publicēta 29.09.2017.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".