Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Inovatīvu infekcijas procesa regulācijas un modulācijas stratēģiju izveide

Valsts pētījumu programma „Biomedicīna sabiedrības veselībai” (BIOMEDICINE)

Programmas vadītājs: Prof. Dr.med. Valdis Pīrāgs

Projekts: Nr.7 „Inovatīvu infekcijas procesa regulācijas un modulācijas stratēģiju izveide”

Projekta vadītājs: Dr.med. Modra Murovska (Rīgas Stradiņa universitāte)

Apakšprojekta Nr.7.3. vadītājs: Dr.biol. Renāte Ranka

Īstenošanas periods: 2014-2017

Projekta mērķis: Ar multidisciplināra konsorcija palīdzību pētīt vīrusu, baktēriju un makroorganisma mijiedarbību infekcijas procesa attīstības gaitā, šīs mijiedarbības mehānismus un determinantes inovatīvu infekcijas procesa regulācijas un modulācijas  stratēģiju izveidei.

Valsts pētījumu programma „Biomedicīna sabiedrības veselībai” (BIOMEDICINE)

Programmas vadītājs: Prof. Dr.med. Valdis Pīrāgs

Projekts: Nr.7 „Inovatīvu infekcijas procesa regulācijas un modulācijas stratēģiju izveide”

Projekta vadītājs: Dr.med. Modra Murovska (Rīgas Stradiņa universitāte)

Apakšprojekta Nr.7.3. vadītājs: Dr.biol. Renāte Ranka

Īstenošanas periods: 2014-2017

Projekta mērķis: Ar multidisciplināra konsorcija palīdzību pētīt vīrusu, baktēriju un makroorganisma mijiedarbību infekcijas procesa attīstības gaitā, šīs mijiedarbības mehānismus un determinantes inovatīvu infekcijas procesa regulācijas un modulācijas  stratēģiju izveidei.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".