Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Hepatītu B un C molekulārā epidemioloģija individualizēto terapeitisko vakcīnu radīšanai

Finansētājs: Latvijas Zinātnes padomes sadarbības projekts Nr. 10.0029. "Inovatīvas pieejas mikroorganismu molekulāri ģenētisko īpašību un ar tām saistītu sistēmisku bojājumu mehānismu izpētē, individualizētas infekcijas slimību uzraudzības, diagnostikas un terapijas metožu un tehnoloģiju izveidē"

Periods: 2010-2014

Apakšprojekta vadītājs: Dr. habil. biol. Pauls Pumpēns

Tiks radīti molekulāri-epidemioloģiskie pamati principiāli jaunas vakcinēšanas stratēģijas – individualizēto terapeitisko vakcīnu (ITV) – izstrādāšanai. ITV izveidošanai tiks iegūta informācija par HBV un HCV variantu B, T un CTL epitopiem konkrētiem LIC pacientiem. Šim nolūkam tiks sekvenēti izvēlētie HBV (preS+S, C, P, X) un HCV (core, E1, E2, NS3, NS5) genomu rajoni. Kā vīrusveidīgo daļiņu (VLP) platformu ITV izstrādāšanai izmantos HBV korantigēnu (HBc). Vispiemērotāko VLP vektoru izvēlei klonēs un ekspresēs E.coli baktērijās HBc gēnus no LIC pacientiem, kas būtiski atšķirsies no zināmiem HBc prototipiem. Salīdzinās to pašsavākšanās spēju, stabilitāti un vektoru kapacitāti ar standartiem BMC lietojamiem HBc vektoriem. Labākos vektoru variantus izmantos modeļepitopu (HBV preS1 un HCV HVR1) inserciju pārbaudei.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".