Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Hepatīta B core daļiņu funkcionālā uzbūve: stabila ekspresija eikariotu šūnu līnijās, attīrīšana, strukturālās īpatnības un imunoloģiska izvērtēšana

Finansējums: Latvijas Zinātnes padome

Projekta numurs: 387/2012

Periods: 2013-2016

Projekta vadītājs: Dr.habil.biol. T.Kozlovska

Projekta galvenais mērķis ir eikariotu šūnās ražoto hepatīta B vīrusa serdes (HBc) daļiņu detalizēti strukturālie un funkcionālie pētījumi, ņemot vērā, kā esošas zināšanās par HBc daļiņu struktūru un funkcionalitāti ir balstītas, pārsvarā, uz HBc ražoto heteroloģiskā Escherichia coli sistēmā. Atšķirībā no tās, pētījumā iegūtais produkts – eikariotiskās HBc daļiņas- būs pilnīgi identisks cilvēka hepatocitos ražotām dabas prototipam.

Galvenā mērķa sasniegšanu veicinās vairāki starpmērķi: dažādas izcelsmes stabili transficēto šūnu līniju izveidošana efektīvai HBc daļiņu ražošanai; eikariotisko HBc daļiņu primārās un 3D struktūras noskaidrošana, salīdzinājumā ar rekombinantām HBc daļiņām no baktērijām un rauga; eikariotisko HBc daļiņu antigenitātes un imunogenitātes izskaidrojums, salīdzinājumā ar rekombinantām HBc daļiņām no baktērijām un rauga.

Plānotie rezultāti

Tiks radītas eikariotu šūnu līnijas (dažādas izcelsmes), kas spēj stabili un efektīvi producēt HBV vīrusa nukleokapsidas proteīna (HBc) daļiņas. Eikariotiskas  HBc daļiņas tiks attīrītas, un, to struktūras (N-gala modifikācija, fosforilācijas līmenis, C-gala lokalizācija, disociācijas/reasociācijas nosacījumi) un imunoloģiskās (spēja izraisīt specifiskas antivielas pelēs, galveno, tai skaitā konformācijas, epitopu  raksturošana un kompleksu veidošanās ar cilvēka antivielu Fab fragmentiem noteikšana) īpatnības tiks pētītas salīdzinājumā ar rekombinanto HBc analogiem no baktērijām un rauga. Īpaša uzmanība tiks veltīta HBc daļiņu iepakošanai HBs proteīnu apvalkā (i) un (ii) pseidotipēšanas iespēju izskaidrošanai.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".