Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums
Vēža izpēte
Audzēju makrofāgu funkcionālā programmēšana ar vīrusu imūnterapijas vektoriem krūts vēža modelī Anna Zajakina 2018.08.01.-2021.07.31. FLPP
Vēža izpēte
Uz alfavīrusiem basltīta hitināzei līdzīgā proteīna gēna piegāde makrofāgu pretaudzēja programmēšanai (Alpha-Chit) Anna Zajakina 2016.01.01.-2018.06.30. ERA-NET
Vēža izpēte
Vizuāli kontrolējama vēža gēnu terapija kombinācijā ar potenciāliem ķīmijterapijas savienojumiem Anna Zajakina 2015.05.01.-2017.04.30 Norvēģijas granti
Vēža izpēte
Molekulārā farmakoloģija
Jaunu pretvēža zāļu un imunoterapijas līdzekļu izstrāde Aija Linē 2014-2017 VPP
Vēža izpēte
Uz audzējiem adresēto nanodaļiņu izveidošana efektīvai, drošai un specifiskai terapeitiskās RNS piegādei Anna Zajakina 2014-2015 Latvijas un Baltkrievijas sadarbības programmas projekts
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Hepatīta B vīrusa replikācijas modelēšana hepatocītiem līdzīgās šūnās Anna Zajakina 2014-2015 LR IZM un Francijas Ārlietu ministrijas “Osmoze” programma

Makrofāgu fenotipa pētīšana peļu audzēju modeļos, pielietojot alfavīrusu vektorus Anna Zajakina 2014 Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".