Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Retu nezināmas izcelsmes neiromuskulāro slimību funkcionālā un ģenētiskā izpēte Inna Iņaškina 2019.04.01.-2022.03.31 ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Reto pārmantoto slimību izraisošo faktoru izpēte izmantojot pilna genoma sekvenēšanas pieeju Inna Iņaškina 2019.04.01.-2022.03.31 ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Mitohondriālās DNS mutāciju un variantu ar nezināmu efektu raksturošana un analīze, izmantojot transmitohondriālos citoplazmatiskos hibrīdu šūnu modeļus. Inna Iņaškina 2018.08.01.-2021.07.31. FLPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Mitohondriālo slimību funkcionālā modeļa izveide un biomarķieru atlase Baiba Lāce , Inna Iņaškina 2015-2018 Taivānas-Latvijas-Lietuvas sadarbības projekts
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Vēža izpēte
Jaunu in vitro diagnostikas un prognostiskas līdzekļu izstrāde individualizētai audzēju un mitohondriālo saslimšanu ārstēšanai Jānis Kloviņš 2014.08.01.-2015.08.31. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Sagatavošanās vizīte projektam „Mitohondriālās funkcijas izpēte, raksturojums un modelēšana pacientiem ar autiskā spektra traucējumiem” Baiba Lāce 2014 (23.02.14 - 26.02.14) EEZ/Norvēģijas granti
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Iedzimtu neiromuskulāro slimību jaunu diagnostisko testu izstrade Baiba Lāce 2010-2013 ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Riska faktoru nozīme Latvijas populācijā nesindromālas aukslēju, lūpas un/vai aukslēju šķeltnes attīstībā Baiba Lāce 2010-2012 LZP GR
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".