Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums
Strukturālā bioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija
Oligomer – Focused Screening and Individualized Therapeutics to target Neurodegenerative Disoders” (OligoFIT) Kaspars Tārs 2020.04.01 - 2023.03.31 JPND pieteikumu konkurss
Strukturālā bioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija
Anti-miostatīna vakcīnas izstrāde mājlopu muskuļu masas palielināšanai Kaspars Tārs 2020.03.31-2020.09.30 ERAF
Struktūrbioloģija
Cilvēka ogļskābes anhidrāžu strukturālie un kinētiskie pētījumi jaunu zāļvielu izstrādnei Jānis Leitāns 2020.02.01.-2022.01.31. ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Jaunu augu izcelsmes enzīmu ekspresijas mikroorganismos optimizēšana to biotehnoloģiskiem pielietojumiem Kaia Kukk 2019.01.01.-2021.12.31. ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Sistēmu un molekulārās bioloģijas metožu pielietošana augu izcelsmes enzīmu identificēšanai un to raksturošanai pielietojumam rūpnieciskos procesos Paulius Lukas Tamošiūnas 2019.01.01.-2021.12.31. ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Pret-Laimas slimības vakcīnas kandidāta attīstība Kaspars Tārs 2018.01.30.-2018.07.29. ERAF
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Pie vīrusveidīgajām daļiņām piesaistīto antigēnu strukturālie pētījumi ar cietās fāzes KMR Kaspars Tārs 2018.01.01-2018.11.23. OSMOZE
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Laima slimības ierosinātāja Borrelia burgdorferi ārējo virsmas proteīnu strukturālie un funkcionālie pētījumi, lai noteiktu patoģenēzes mehānismus ar nolūku izveidot jaunu vakcīnu Kalvis Brangulis 2017.09.01-2020.08.31 ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Struktūrbioloģija
Jaunu RNS fāgu vīrusveidīgo daļiņu iegūšana un raksturošana Kaspars Tārs 2017.04.01.-2020.03.31. ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Struktūrbioloģija
Gripas vīrusa hemaglutinīna stalka peptīda diagnostiskais un imunoprotektīvais potenciāls: jaunu vakcīnu prototipu izstrāde Andris Kazāks 2017.04.01.-2020.03.31. ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Struktūrbioloģija
VLP tehnoloģijas pielietojums vakcīnas prototipu iegūšanai pret zoonotisko slimību izraisītājiem Kaspars Tārs 2014.08.01.-2015.08.31. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Molekulārā farmakoloģija
Diabēta un kardiovaskulāro komplikāciju molekulārie mehānismi, farmakoģenētika un jauni ārstniecības līdzekļi 2014-2017 VPP
Struktūrbioloģija
Dabasvielu analogu totālā sintēze un pretvēža aktivitātes izpēte Kaspars Tārs 2013.11.01.-2015.05.18. ESF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Uz tandēm core tehnoloģijas balstītas universālas gripas vakcīnas izveide Andris Kazāks 2013.09.01.–2017.03.31. 7.ietvarprogramma, nacionālais līdzfinansējums
Struktūrbioloģija
Diabēta komplikāciju izpēte un kardiovaskulāro preparātu bioloģiskā aktivitāte Kaspars Tārs 2010-2014 VPP
1 2


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".