Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums
Strukturālā bioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija
Nanodaļiņu pārnese caur endotēlija barjeru (NanoTENDO) Juris Jansons 2019.10.01.-2022.09.30. ERA-NET
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
INNOVIMMUNE: Baltijas platformā inovatīvai imūnterapijai Irina Sominska 2016.11.01.-2018.03.31. Swedish Institute Baltijas jūras sadarbības projekts
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Struktūrbioloģija
VLP tehnoloģijas pielietojums vakcīnas prototipu iegūšanai pret zoonotisko slimību izraisītājiem Kaspars Tārs 2014.08.01.-2015.08.31. ERAF
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
ARF ietekme uz HCV core pamata izveidoto ģenētisko vakcīnu imunoloģiskām īpašībām Irina Sominska 2013-2016 LZP
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Jauna tipa terapeitisko anti-HCV individualizēto vakcīnu prototipu izstrādāšana. Irina Sominska 2010-2013 ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Jaunas universālas hepatīta B rekombinantās vakcīnas prototipa izstrāde Andris Dišlers 2010-2013 ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Vēža izpēte
Slimību patoģenēzes ģenētisko un molekulāro mehānismu izpēte un jaunu terapijas un diagnostikas līdzekļu izstrāde Kaspars Tārs 2010-2012 ESF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
CpG oligonukleotīdu pakošana hepatīta C vīrusa ne-strukturālā proteīna 3 epitopus saturošajās vīrusveidīgajās daļiņās Marija Mihailova 2010-2011 LU SP
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
HCV NS3/4A saturošie himērie proteīni- jauni HCV terapijas līdzekļi Irina Sominska 2009-2012 LZP GR
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Rekombinantās poliepitopu DNS un proteīnu vakcīnas –efektīva stratēģija cīņā ar draudošām vīrusu infekcijām Irina Sominska 2006-2008 ERAF
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Identification, Control and Prevention of Human Hepatitis C Virus infection Irina Sominska 2005-2010 VISBY
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Anti-HCV vakcīnas prototipu konstruēšana Irina Sominska 2005-2008 LZP GR
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Hepatīta C vīrusa (HCV) infekcija: persistences kvalitatīvie aspekti Irina Sominska 2004-2008 LZP GR
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
CTL epitopu eksponēšana un dažādu antigēnu virsmas Irina Sominska 2001-2004 LZP GR
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
HCV, HGV un izmainīta HBV genomu molekulārais monitorings un patoloģiskā nozīme Baltijas reģionā Pauls Pumpēns 1998-2001 IP5
1 2


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".