Pētījumi Aprīkojums un servisi Ultracentrifugācija
Aprīkojums un servisi

Ultracentrifugācija

Gunda Grīnberga

Rūpniecisko iekārtu inženieris
Telefons: +371 67808215

UltraCenrifūgēšanas iekārta Optima L-100XP

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".