Pētījumi Aprīkojums un servisi Elektronmikroskopija
Aprīkojums un servisi

Elektronmikroskopija

Velta Ose-Klinklāva , Dr. habil. biol.

Vadošā pētniece
Telefons: +371 67808207
E-pasts: velta@biomed.lu.lv

Valdis Kuplenieks

Elektronikas/kontrolmēraparātu tehniķis
Telefons: +371 67808207

Caurstarojošais elektronmikroskops JEM1230

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".