Par mums Cilvēki
Par mums

Jānis Ziemelis

Elektronikas/kontrolmēraparātu tehniķis
Telefons: +371 67808006

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".