Par mums Cilvēki
Par mums

Jānis Vanags

Saimnieciskā un tehniskā nodrošinājuma daļas vadītājas vietnieks
Telefons: +371 67808204
E-pasts: janis.vanags@biomed.lu.lv

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".