Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2019/457 Veterināro zāļu iegāde 08.07.2019 Līdz 40 000 Skatīt EIS sistēmā SIA Bertas nams, SIA Universitātes Vetfonds
2019/85 Datu servera un datu glabātuves iegāde 17.07.2019 Skatīt EIS sistēmā
2019/456 Sarunu procedūra par vispārīga pielietojuma iekārtu un materiālu iegādi 17.06.2019 Līdz 41000 Skatīt EIS sistēmā Animalab baltic, genmedica Baltic, Faneks, Quantum Latvija
2019/84 Elektroenerģijas iegāde 08.07.2019 Skatīt EIS sistēmā
2019/83 Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums 25.06.2019 Līdz 200 000 Skatīt EIS sistēmā SIA Faneks, SIA Quantum Latvija
2019/455 Laboratorijas cimdu iegāde produktam piemērojot zaļā iepirkuma prasības 28.05.2019 Līdz 20 000 Skatīt EIS sistēmā Biozym Scientific GmbH
2019/454 Laboratorijas cimdu iegāde produktam piemērojot zaļā iepirkuma prasības 03.05.2019 Skatīt EIS sistēmā Izbeigts bez rezultāta, jo netika saņemti atbilstoši piedāvājumi
2019/452 Dabasgāzes iegāde 23.04.2019 Līdz 41 999 Skatīt EIS sistēmā AS Latvijas Gāze
2019/453 Genotipēšanas pakalpojums 30.04.2019 41000 Skatīt EIS sistēmā University of Tartu
2019/449 Dabasgāzes iegāde 09.04.2019 Skatīt EIS sistēmā Pārtraukts, jo nepieciešami labojumi tehniskajā specifikācijā
2019/448 Ģenētiskā analizatora ABI Prizm 3130xl apkope un remonts 29.03.2019 22935 Skatīt EIS sistēmā SIA Bioavots
2019/447 Sarunu procedūra par molekulārās bioloģijas reaģentu un saistīto produktu iegādi 26.03.2019 līdz 41 000 Skatīt EIS sistēmā SIA Faneks, SIA Inbio, SIA Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija, SIA Omnilab Baltic, SIA Labochema Latvija
2019/82 Ar nākamās paaudzes sekvencēšanas iekārtām savietojamu reaģentu un materiālu iegāde 16.04.2019 Līdz 200 000 Skatīt EIS sistēmā SIA Latvia MGI Tech
2019/446 Sarunu procedūra par LAH trimērus eksponējošu vīrusiem līdzīgu daļiņu imunoloģiska raksturošanas pakalpojuma iegādi 04.03.2019 41980 Institute of Experimental Medicine
2019/445 Sīkpreču metāla plauktu sistēmas komponentu un darba telpu papildaprīkojuma iegāde 04.03.2019 Līdz 41 000 Skatīt EIS sistēmā SIA Baltalab, SIA Lazurīts S, SIA SSI Schaefer
1 2 3 4 ... 16


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".