Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2017/69 Datortehnikas un piederumu iegāde 25.08.2017 2017/69 NOLIKUMS
2017/69 Tehn. specif.
2017/68 Cilvēka eksoma sekvencēšanas pakalpojuma iegāde 24.07.2017 4469.26 + 3 mēneši (SIP) 2017/68 NOLIKUMS
2017/68 Ziņojums_83
Līgums 68
SIA GenEra
2017/67 Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums 24.07.2017 2017/67 NOLIKUMS
Skaidrojums 1
Atbilde 2
Atbilde 3
2017/66 Cilvēka eksoma sekvencēšanas pakalpojuma iegāde 26.06.2017 2017/66 NOLIKUMS_ar grozīj. 1
Grozījumi 1
Ziņojums 80
IZBEIGTS, jo netika saņemti piedāvājumi
2017/65 Elektroenerģijas iegāde 26.06.2017 0,03834 2017/65 NOLIKUMS ar grozīj.
Grozījumi 1
Atbildes 1
Ziņojums 81
Līgums 65-1
Līgums 65-2
SIA Inter Rao Latvia, AS Latvenergo
2017/414 Dabasgāzes iegāde 30.05.2017 Līdz 41 900 2017/414 NOLIKUMS
Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem
Skaidrojums ieinteresētajiem piegādātājiem
Protokols. Lēmums. 414
Līgums. 414
SIA Enefit
2017/413 Revīzijas pakalpojums 26.04.2017 3400 Protokols. Lēmums. 413
Līgums 413
SIA Sindiks
2017/64 Laboratorijas plastmasas materiālu, piederumu un citu produktu iegāde 08.05.2017 250000 2017/64 NOLIKUMS
2017/64 Tehniskā specif.
2017/64 Ziņojums_82
SIA Labochema Latvija, SIA Diamedica, SIA Sarstedt, SIA Arbor Medical Korporācija, SIA Medilink, SIA Sentios, SIA GenMedica Baltic, SIA Interlux, SIA Omnilab Baltic, SIA Hydrox, SIA Grif, SIA Mediq Latvija, SIA Biotecha Latvia, SIA Faneks, SIA BioAvots, I
2017/63 Ēku kompleksa savienojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 27.04.2017 20069.23 2017/63 NOLIKUMS
Tehn. specif. 1-5.pielik.
Atbilde 1
Atbilde 2
Ziņojums 78
Ziņojums 78-2
Līgums 63
SIA Campaign
2017/62 Koplietošanas telpu vienkāršotā atjaunošana 24.04.2017 123 990.22 2017/62 NOLIKUMS_grozij 1
Tehn. specif. 1.1-1.5.pielik.
Atbildes 1-2
Atbildes 3-5
Grozijumi 1
Ziņojums 79
Līgums 62
SIA Profbuilder
Transportēšanas pakalpojums 17.03.2017 Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu
2017/412 Genotipēšanas pakalpojums 20.03.2017 Līdz 41 000 2017/412 NOLIKUMS
Atbilde 1
Protokols. Lēmums. 2
Protokols 1
Līgums. 412
University of Tartu
2017/411 Transportēšans pakalpojumi līdz ērču biotopiem 13.03.2017 2017/411 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 411
PĀRTRAUKTS, jo netika saņemti piedāvājumi.
2017/410 Genotipēšanas pakalpojums 27.02.2017 2017/410 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 410
Pārtraukts
2017/61 Vispārīga pielietojuma iekārtu iegāde - III 24.01.2017 Līdz 130 000 (kopā ar BMC 2016/57 un 2016/59) 2017/61 Ziņojums_76 SIA Biotecha Latvia
1 2 3 4 ... 12


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".