Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Synthesis and immunological evaluation of virus-like particle-milbemycin A3/A4 conjugates A Zeltiņš, Turks, M, D Skrastiņa, Lugiņina, J, I Kalnciema, I Baļķe, Bizdēna, Ē., Skrivelis, V Antibiotics, 6 (3), art. no. 18 2017
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".