Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
LD score regression distinguishes confounding from polygenicity in genome-wide association studies Bulik-Sullivan, B., ..., J Kloviņš, L Ņikitina-Zaķe, … O'Donovan, M.C. Nature Genetics, 47 (3), pp. 291-295 2015
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".