Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Side road of next generation sequencing data analysis B Lāce, Ē Jankevics, I Iņaškina, I Silamiķelis, J Stāvusis A Magyar Humángenetikai Társaság X. Kongresszusa, Budapešta, Ungārija 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".