Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Hereditary breast and ovarian cancer in the population of Latvia I Vaivade, L Tihomirova, I Mandrika, Stengrevics A, Krilova A, Keire G, Eglitis J, Leja M V Starptautiskā jauno zinātnieku skola par molekulāro ģenētiku. Zveņigaroda, Krievija. 2012
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".