Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
B.burgdorferi virsmas proteīna BbA69 klonēšana, ekspresija, attīrīšana un kristalizācija. K Brangulis, R Ranka, I Petrovskis, K Tārs, Medne R., Bandere D., V Baumanis RSU Zinātniskā Konference, Rīgā, 2011
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".