Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Genetic analysis of the mitochondrial DNA (mtDNA) in patients with ocular pathology. L Pliss, Baumane K., Laganovska G., K Vilks, A Krūmiņa FEBS Journal 278 (Suppl. 1), p. 254-255. 2011
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".