Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
QSAR of multiple mutated antibodies. I Mandrika, Prusis P, Yahorava S, K Tārs, Wikberg JE J Mol Recognit. 20(2):97-102. 2007
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".