About us People
About us

Kristīne Vaivode , MSc. biol

Research assistants
Phone: +371 67808215
E-mail: kristine.vaivode@biomed.lu.lv

Publications
Quick linksMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".