loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

NFI/R/2014/045

Project Title: „Cancer-derived extracellular vesicles: function and clinical applications in prostate cancer” Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2009-2014 Programme Programme LV05 “Research and Scholarships” Project No.: NFI/R/2014/045 Period: 24 month...

KC-PI-2017/23

Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.2.1. Specific support goal “To Increase the Private Sector Investments R&D”; measure 1.2.1.2. “Support for Improvement of Technology Transfer System” “Industry‑Driven Research”...

EEA-RESEARCH-164

Project Title: Exploring the molecular mechanisms behind the effects of physical exercise on breast cancer prevention (CancerBeat) Funding: EEA and Norway Grants 2014-2021 Project No EEA-RESEARCH-164 Period:01.05.2021-30.04.2024 Project promoter: Latvian Biomedical...

1.1.1.1/20/A/045

Project co–financed by REACT-EU to mitigate the effects of the pandemic crisis Project Title: „Development of a novel microfluidic device for label-free quantification of prostate cancer-derived extracellular vesicles and analysis of their RNA content (PROCEX)”...

1.1.1.1/18/A/084

Project Title: „Clinical utility of extracellular vesicle-enclosed human and microbial transcriptomes” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Support for applied research” Project No.: 1.1.1.1/18/A/084 Period: 1 April 2019 – 31 March 2022...

1.1.1.1/20/A/045

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai Projekta nosaukums: „Mikrofluīdikas iekārtas izstrāde prostatas vēža sekretēto ekstracelulāro vezikulu kvantificēšanai un to RNS satura analīzei (PROCEX)” Projekts tiek veikts Eiropas...

1.1.1.1/18/A/084

Projekta nosaukums: „Ekstracelulārajās vezikulās ietvertā cilvēka un mikrobioma transkiptoma klīniskā nozīme” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas...

KC-PI-2017/23

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”...

lzp-2018/1-0269

Projekta nosaukums: Prostatas vēža šūnu producētās ekstracelulārās vezikulas kā šķidrās biopsijas un terapijas mērķi Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/1-0269 Projekta izpildes termiņš: 1. augusts 2018. gads – 31. jūlijs 2021. gads Projekta kopējais finansējums:...