loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

lzp-2022/1-0179

Project Title: Role of endophytic microbiota in the anti-viral activity of S. Nigra against type A influenza and SARS-CoV-2 Project No: lzp-2022/1-0179 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000, 00 EUR Coordinator: University of Latvia, Dr.biol....

lzp-2022/1-0179

Projekta nosaukums: Endofītiskās mikrobiotas loma melnā plūškoka Sambucus nigra L. iedarbībā pret A tipa gripas vīrusu un SARS-CoV-2 Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0179 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris Projekta...

lzp-2020/2-0369

Project Title: Bacteriophage–derived dsRNA as a potential agent against coronovirus Project No: lzp-2020/2-0369 Period: 1 December 2020 – 31 December 2021 Project costs: 100 389.00  EUR Principle Investigator: Dr. biol. Dace Pjanova Summary The projects aims to...

1.1.1.1/16/A/211

Project Title: „Molecular design of new luminescent compounds for diagnostic purposes” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Support for applied research” Project No.: 1.1.1.1/16/A/211 Period: 1st March 2017 – 29st February 2020 Project...

1.1.1.1/18/A/099

Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Industry-Driven Research” Project Nr.: 1.1.1.1/18/A/099 Period: 1 March 2019 – 28 February 2022 Project costs: 648 648,00 EUR Principle Investigator: Dr. biol. Dace Pjanova Project summary:...

1.1.1.1/16/A/211

Projekta nosaukums: „Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas...

1.1.1.1/18/A/099

Projekta nosaukums: „Melanomas atjaunošanās bioloģija pēc mērķētas terapijas pielietošanas pret BRAF mutāciju” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas ietvaros. Projekta identifikācijas...

lzp-2020/2-0369

Projekta nosaukums: Bakteriofāga-izcelsmes dsRNS kā potenciāls līdzeklis pret koronovīrusu Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0369 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 100 389.00 EUR...