loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

lzp-2022/1-0629

Project Title: Development of vaccine prototype for autoimmune diseases caused by chronic inflammation, proof-of-concept study Project No: lzp-2022/1-0629 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000,00 EUR Principle Investigator: Dr.biol. Arnis...

lzp-2022/1-0629

Projekta nosaukums: Vakcīnas prototipa izstrāde hroniska iekaisuma izraisītām autoimūnām slimībām – koncepcijas pierādījuma pētījums Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0629 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris...