loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekti: Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

5. FLPP Projekti

5.1. 2018 – 2020

   5.1.1. Hemokīnu receptoru CCR1, CCR2 un EBV infekcijas izpēte jaunu marķieru meklējumiem, kurus būtu iespējams pielietot augsta progresijas riska hroniskas limfocitārās leikēmijas prognozēšanai

1lzp-2018/1-0156

   5.1.2. Dzimte, dzimums un statuss dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā (7. – 12. gadsimts)

lzp-2018/1-0395

   5.1.3. Mitohondriālās DNS mutāciju un variantu ar nezināmu efektu raksturošana un analīze, izmantojot transmitohondriālos citoplazmatiskos hibrīdu šūnu modeļus.

lzp-2018/1-0180

   5.1.4. Audzēju makrofāgu funkcionālā programmēšana ar vīrusu imūnterapijas vektoriem krūts vēža modelī

lzp-2018/1-0208

   5.1.5. Prostatas vēža šūnu producētās ekstracelulārās vezikulas kā šķidrās biopsijas un terapijas mērķi

lzp-2018/1-0269

   5.1.6. Farmakokinētikas matemātiskais modelis metformīna terapijas personalizētai optimizācijai

lzp-2018/2-0088

   5.1.7. Ārvides un ģenētisko faktoru mijiedarbība vairogdziedzera autoimūno slimību imunoloģiskās attīstības mehānismos

lzp-2018/2-0059

   5.1.8. Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze

lzp-2018/2-0171

 

 

5.2. 2020 – 2022

   5.2.1. Cilvēka asins mikrobioma izcelsmes un izmaiņu izpēte un tā saistība ar hroniskajām slimībām

lzp-2019/1-0116

   5.2.2. Uz augu vīrusiem balstītu vakcīnu iegūšanas bakteriālo platformu izstrāde

lzp-2019/1-0131

   5.2.3. Augstas kapacitātes ārpusšūnu vezikulu izdalīšana ar plūsmas lauka frakcionēšanas metodi mikrofluīdikā

lzp-2019/1-0142

   5.2.4. Multidisciplinārs pētījums par sadzīvē iegūtas sepses pacientiem izdzīvotājiem Latvijā

lzp-2019/1-0225

   5.2.5. Vispārējā un mastīta uzņēmības ģenētiskā fona raksturošana vietējās izcelsmes atgremotājšķirnēm Latvijā

lzp-2019/1-0075

   

5.3. 2021 – 2023

   5.3.1. Tuberkulozes ārstēšana: personalizētās terapijas perspektīvas izpēte

lzp-2020/1-0050

   5.3.2. Asociācija starp glikozes variabilitāti, zarnu traucējumiem un diabētiskās nefropātijas progresiju 1. tipa cukura diabēta pacientiem

lzp-2020/1-00138

   5.3.3. Augsta holesterīna līmeņa poligēno mehānismu analīze ar zema pārklājuma visa genoma sekvenēšanu pacientiem ar klīniski diagnosticētu vai iespējamu ģimenes hiperholesterinēmiju

lzp-2020/1-0151

   5.3.4. Sēklu mikrobioma raksturojums un dinamika nezāļu augsnes sēklu bankā

lzp-2020/1-0163

   5.3.5. Tuberkulozes ārstēšana: personalizētās terapijas perspektīvas izpēte

5.4. 2020 – 2021

   5.4.1. Netradicionālo raugu Kluyveromyces marxianus evolucionāra adaptācija uz etiķskābes stresu un adaptācijas mehānismu izpēte

lzp-2020/2-0082

   5.4.2. Bakteriofāga-izcelsmes dsRNS kā potenciāls līdzeklis pret koronovīrusu

lzp-2020/2-0369

   5.4.3. Vistu vanagu (Accipiter gentilis) ģenētiskais raksturojums Rīgā – savvaļas populāciju genomikas pētījumu uzsākšana

lzp-2020/2-0371

   5.4.4. GPCR funkcionālo pētījumu virziena stiprināšana, uzlabojot jauno peptīdu ligandu identifikācijas sistēmu

lzp-2020/2-0372

   5.4.5. No kukaiņu zarnu trakta mikrofloras izolētu DNS bakteriofāgu raksturošana

lzp-2020/2-0373

   5.4.6. Ģenētisko mehānismu identifikācija personām ar izolētu aukslēju šķeltni, izmantojot pilna genoma sekvenēšanu

lzp-2020/2-0374

   5.4.7. Cilvēka C hepatīta vīrusa patogenitātes saistība ar vīrusa RNS atkarīgās RNS polimerāzes fermentatīvajām īpašībām

lzp-2020/2-0376

   5.4.8. Potenciālo Laima slimības vakcīnas kandidātu strukturāls un imunoloģisks raksturojums

lzp-2020/2-0378

   5.4.9. Mikrobioma ārpusšūnu vezikulu satura un tā ietekme uz vēža attīstību izpēte pielietojot zarnas uz čipa sistēmu

lzp-2020/2-0380