loader image

LATVIAN

BIOMEDICAL

RESEARCH AND STUDY CENTRE


RESEARCH AND EDUCATION IN BIOMEDICINE FROM GENES TO HUMAN

lzp-2021/1-0056

Project Title: Investigate biotic stress induced inter-plant molecular signals and responses in mycorrhizal fungi-connected plants Project No: lzp-2021/1-0056 Period: 1 January 2022 – 31 December 2024 Project costs: 299999,70 EUR Principle Investigator: Dr.biol....

lzp-2021/1-0056

Projekta nosaukums: Izpētīt biotiskā stresa ierosinātos starp-augu molekulāros signālus un atbildes reakcijas mikorizas sēņu savienotos augos Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0056 Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris...