loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

lzp-2022/1-0283

Project Title: Role of mycorrhizal fungi in inter-plant signalling and pest tolerance of hybrid aspen. Project No: lzp- lzp-2022/1-0283 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000, 00 EUR Coordinator: SILAVA Principle Investigator BMC: Dr.biol....

lzp-2022/1-0283

Projekta nosaukums: Mikorizas sēņu nozīme hibrīdapses un bērza starp-augu signālu apmaiņā un noturībā pret kaitēkļiem Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0283 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris Projekta kopējais...

lzp-2021/1-0056

Project Title: Investigate biotic stress induced inter-plant molecular signals and responses in mycorrhizal fungi-connected plants Project No: lzp-2021/1-0056 Period: 1 January 2022 – 31 December 2024 Project costs: 299999,70 EUR Principle Investigator: Dr.biol....

lzp-2021/1-0056

Projekta nosaukums: Izpētīt biotiskā stresa ierosinātos starp-augu molekulāros signālus un atbildes reakcijas mikorizas sēņu savienotos augos Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0056 Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris...