loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

lzp-2019/1-0131

Project Title: Development of plant virus-based bacterial vaccine production platforms Project No: lzp-2019/1-0131 Period: 1 January 2020 – 31 December 2022 Project costs: 300 000.00 EUR Principle Investigator: Dr. biol. Andris Zeltiņš Summary Virus-like particles...

KC-PI-2017/83

Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.2.1. Specific support goal “To Increase the Private Sector Investments R&D”; measure 1.2.1.2. “Support for Improvement of Technology Transfer System” “Industry‑Driven Research”...

KC-PI-2017/83

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”...

lzp-2019/1-0131

Projekta nosaukums: Uz augu vīrusiem balstītu vakcīnu iegūšanas bakteriālo platformu izstrāde Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2019/1-0131 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 300 000.00 EUR...