loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

8.2.2.0/20/I/008

Project title: Strengthening Riga Technical University and Banking University doctoral candidates and academic staff capacity in areas of strategic specialisation Project No.: 8.2.2.0/20/I/008 Period: 01.08.2021.-30.11.2023. Project costs: 3 948 793.00 euro Principal...

8.2.2.0/20/I/008

Projekta nosaukums: “Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” Specifiskā atbalsta mērķa atlases kārtas numurs un nosaukums: 8.2.2 Stiprināt augstākās izglītības...

8.2.2.0/20/I/006

Project title: Strengthening LU doctoral capacity under the new doctoral model Project No.: 8.2.2.0/20/I/006 Period: 01.01.2022.-31.10.2023. Project costs: 4 208 666.00 EUR Principal Investigator: University of Latvia Cooperation partner: Institute of Food Safety...

8.2.2.0/20/I/006

Projekta nosaukums: “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” Specifiskā atbalsta mērķa atlases kārtas numurs un nosaukums: 8.2.2 Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās...

2013/0026/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/006

Dabasvielu analogu totālā sintēze un pretvēža aktivitātes izpēte Projekta nosaukums: „Dabasvielu analogu totālā sintēze un pretvēža aktivitātes izpēte” Projekts tiek veikts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”...

2013/0039/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/038

Arheoloģiskajos izrakumos iegūtā Latvijas antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā un molekulāri ģenētiskā izpēte Projekta nosaukums: „Arheoloģiskajos izrakumos iegūtā Latvijas antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā un molekulāri ģenētiskā izpēte” Projekts...

2013/0023/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/037

Pretvēža terapijas rezistences molekulāro un celulāro mehānismu izpēte Projekta nosaukums: „Pretvēža terapijas rezistences molekulāro un celulāro mehānismu izpēte” Projekts tiek veikts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste...

1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/150

Slimību patoģenēzes ģenētisko un molekulāro mehānismu izpēte un jaunu terapijas un diagnostikas līdzekļu izstrāde Projekts tiek veikts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” ietvaros.Projekta identifikācijas Nr....