loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

lzp-2022/1-0059

Project Title: Viking Age in Latvia: an interdisciplinary study. Project No: lzp-2022/1-0059 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000, 00 EUR Coordinator: The Institute of Latvian History of the University of Latvia, Dr. hist. Guntis Gerhards...

lzp-2022/1-0059

Projekta nosaukums: Vikingu laikmets Latvijā: starpdisciplināra izpēte Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0059 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 300 000,00 EUR Vadošai partneris: LU...

1.1.1.1/16/A/101

Project Title: „The impact of burial environmental microbiome on biomolecular archeology and the ancient tuberculosis research” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Support for applied research” Project No.: 1.1.1.1/16/A/101 Period: 1...

1.1.1.1/20/A/046

Project Title: „Whole genome sequencing of tuberculosis for routine clinical use in Latvia: evidence-based design and concept evaluation.” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Support for applied research” Project No.: 1.1.1.1/20/A/046...

1.1.1.1/16/A/044

Project Title: „ Assessment of magnitude and importance of vectorborne Babesiosis in Latvia: epidemiological and diagnostic approach”  Funding: European Regional Development Fund (ERDF) 1.1.1.1. measure “Support for applied research” Project Nr.: 1.1.1.1/16/A/044...

1.1.1.1/20/A/046

Projekta nosaukums: „Tuberkulozes pilna genoma sekvenēšana lietošanai Latvijas klīnikā: dizains un koncepta izvērtēšana” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 4. kārtas ietvaros....

1.1.1.1/16/A/044

Projekta nosaukums: „ Babezioze Latvijā: epidemioloģiskie un diagnostiskie pētījumi riska novērtēšanai” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas ietvaros. Projekta...

1.1.1.1/16/A/101

Projekta nosaukums: „ Apbedījuma vides mikrobioma nozīme biomolekulārajā arheoloģijā un senās tuberkulozes izpētes procesos” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas ietvaros. Projekta...