loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

lzp-2021/1-0059

Project Title: HBc VLP-based platform for the development of a recombinant vaccine prototype against SARS-Cov-2 Project No: lzp-2021/1-0059 Period: 1 January 2022 – 31 December 2024 Project costs: 299999,70 EUR Principle Investigator: Dr.biol. Irina Sominska Summary...

lzp-2021/1-0059

Projekta nosaukums: HBc vīrusveidīgo daļiņu balstīta platforma rekombinantas vakcīnas prototipa izstrādei pret SARS-Cov-2 Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0059 Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris Projekta kopējais...