loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

lzp-2022/1-0299

Project Title: Multidimensional characterisation of plastic waste biodegradation mechanisms in the municipal solid waste landfill Project No: lzp-2022/1-0299 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000, 00 EUR Principle Investigator: Dr.biol....

lzp-2022/1-0299

Projekta nosaukums: Daudzpusīgs plastmasas atkritumu biodegradācijas mehānismu raksturojums cieto sadzīves atkritumu poligonā Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0299 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris Projekta kopējais...

lzp-2020/2-0371

Project Title: Genetic investigation of urban Northern goshawks (Accipiter gentilis) in Riga – launching into wild population genomics. Project No: lzp-2020/2-0371 Period: 1 December 2020 – 31 December 2021 Project costs: 100 389.00 EUR Principle Investigator:...

1.1.1.2/VIAA/1/16/128

Funding: European Regional Development Fund (ERDF) “On Implementation of Activity 1.1.1.2 “Post-doctoral Research Aid” of the Specific Aid Objective 1.1.1 “To increase the research and innovative capacity of scientific institutions of Latvia and the ability to attract...

1.1.1.2/VIAA/1/16/128

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...

lzp-2020/2-0371

Projekta nosaukums: Vistu vanagu (Accipiter gentilis) ģenētiskais raksturojums Rīgā – savvaļas populāciju genomikas pētījumu uzsākšana Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0371 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta...