loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Šī gada 15. novembrī Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts aicina ikvienu interesentu piedalīties divos semināros par pētniecības projektu īstenošanas rezultātiem.

Norises laiks: trešdiena, 15. novembris, plkst. 10:00-12:00

Semināru norises vieta: LU Dabas māja, 324. telpa, Jelgavas iela 1, LV 1004, Rīga, Latvija

10:00 INFORTMATĪVS SEMINĀRS par projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/137 “Ar genoma mēroga stehiometrisko modēlešanu sasaistīta bioreaktora vadības sistema. (GenCon)” īstenošanas rezultātiem.

11:00 INFORTMATĪVS SEMINĀRS par projekta Nr. 1.1.1.1/21/A/044 “Efektīvas pilot-mēroga leghemoglobīna ražošanas tehnoloģijas izstrāde uz rekombinantoPichia pastorisunKluyveromyces lactisfermentācijas procesu ar piebarošanu bāzes. (BioHeme)” īstenošanas rezultātiem (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs šajā projektā ir sadarbības partneris)

 

Semināra programmas:

Efektīvas pilot-mēroga leghemoglobīna ražošanas tehnoloģijas izstrāde uz rekombinantoPichia pastorisunKluyveromyces lactisfermentācijas procesu ar piebarošanu bāzes. (BioHeme)

Ar genoma mēroga stehiometrisko modēlešanu sasaistīta bioreaktora vadības sistema. (GenCon)

 

Projekti tiek īstenoti Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 5. kārtas ietvaros