loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Latvijas Organiskā sintēzes institūts un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs izsludina  akadēmiskās karjeras grantu konkursu.

Akadēmiskās karjeras granti ir individuāli granti, kas vērsti uz projekta pieteicēja akadēmiskās karjeras attīstību.

Ir pieejami šādi akadēmiskās karjeras grantu veidi:

  • pēcdoktorantūras granti – mērķēts konkursa kārtībā iegūstams finansējums Latvijas vai ārvalstu zinātniekam;
  • zinātnieku (profesoru) granti – mērķēts konkursa kārtībā iegūstams finansējums zinātnieku individuālajiem projektiem, kuru mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas, atbalstot izcilāko zinātnieku individuālos pētniecības projektus, sagatavojoties garantētās nodarbinātības jeb tenūras sistēmas ieviešanai Latvijā.

Konkursam pieejamais kopējais finansējums ir 6 349 280 euro.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 15.  decembris plkst. 24:00.

Konkursa nolikums kā arī veidlapas atrodamas šeit: pdf., doc. .xlsx

Konkurss izsludināts Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena “Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana” 5.2.1.r. reformas “Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma” 5.2.1.1.i. investīcijas “Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti” otrās kārtas “Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti” īstenošanas noteikumi” projekta ietvaros.