loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

2020. gada 3.novembra BMC Zinātniskās padomes sēdē tās priekšsēdētāja amatā tika ievēlēts un savus pienākumus ar 22.12.2020. uzsāk pildīt Prof. Dr.biol. Jānis Kloviņš.

Pateicamies par būtisko un ilggadējo ieguldījumu BMC attīstībā līdz šim pildot direktora amata pienākumus! Vēlam izdošanos turpmākajā darbībā!