loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

lzp-2021/1-0050

Project Title: Molecular design of DNA phage-derived endolysins for targeting Gram-negative bacteria Project No: lzp-2021/1-0050 Period: 1 January 2022 – 31 December 2024 Project costs: 299999,70 EUR Principle Investigator: Dr.biol. Tatjana Kazāka Summary The...

lzp-2021/1-0050

Projekta nosaukums: DNS bakteriofāgu endolizīnu molekulārs dizains cīņai ar Gram-negatīvajām baktērijām Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0050 Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 299999,70...