loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

lzp-2021/1-0068

Project Title: Structural and functional characterization of the paralogous gene family PFam12 member proteins from the Lyme disease causing agent Borrelia burgdorferi to determine their role in the pathogenesis of Lyme disease Project No: lzp-2021/1-0068 Period: 1...

lzp-2020/2-0378

Project Title:Structural and immunological characterization of potential Lyme disease vaccine candidates Project No:lzp-2020/2-0378 Period:1 December 2020 – 31 December 2021 Project costs:100 389.00 EUR Principle Investigator:Dr. biol.Kalvis Brangulis Summary Lyme...

1.1.1.2/VIAA/1/16/144

Funding: European Regional Development Fund (ERDF) “On Implementation of Activity 1.1.1.2 “Post-doctoral Research Aid” of the Specific Aid Objective 1.1.1 “To increase the research and innovative capacity of scientific institutions of Latvia and the ability to attract...

lzp-2021/1-0068

Projekta nosaukums: Laima slimības ierosinātāja Borrelia burgdorferi paralogās gēnu ģimenes PFam12 proteīnu strukturāls un funcionāls raksturojums, lai noteiktu to lomu Laima slimības patoģenēzē Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0068 Projekta izpildes termiņš:...

lzp-2020/2-0378

Projekta nosaukums: Potenciālo Laima slimības vakcīnas kandidātu strukturāls un imunoloģisks raksturojums Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0378 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta kopējais finansējums: 100...

1.1.1.2/VIAA/1/16/144

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...