loader image

LATVIAN

BIOMEDICAL

RESEARCH AND STUDY CENTRE


RESEARCH AND EDUCATION IN BIOMEDICINE FROM GENES TO HUMAN

8.2.2.0/20/I/008

Project title: Strengthening Riga Technical University and Banking University doctoral candidates and academic staff capacity in areas of strategic specialisation Project No.: 8.2.2.0/20/I/008 Period: 01.08.2021.-30.11.2023. Project costs: 3 948 793.00 euro Principal...

8.2.2.0/20/I/008

Projekta nosaukums: “Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” Specifiskā atbalsta mērķa atlases kārtas numurs un nosaukums: 8.2.2 Stiprināt augstākās izglītības...