loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

lzp-2020/2-0374

Project Title: Deciphering the genetic mechanisms of the individuals with isolated cleft palate by whole genome sequencing Project No: lzp-2020/2-0374 Period: 1 December 2020 – 31 December 2021 Project costs: 100 389.00 EUR Principle Investigator: Dr. med. Baiba Lāce...

lzp-2020/2-0374

Projekta nosaukums: Ģenētisko mehānismu identifikācija personām ar izolētu aukslēju šķeltni, izmantojot pilna genoma sekvenēšanu Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0374 Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris Projekta...