loader image

LATVIAN

BIOMEDICAL

RESEARCH AND STUDY CENTRE


RESEARCH AND EDUCATION IN BIOMEDICINE FROM GENES TO HUMAN

1.1.1.1/16/A/054

Project title: Diagnostic and immunoprotective potential of influenza virus hemagglutinin stalk peptide: generation of novel vaccine prototypes Funding: Measure 1.1.1.1 “Industry-Driven Research” of specific objective 1.1.1 “To increase the research and innovation...

1.1.1.1/21/A/044

Project Title: „The development of an efficient pilot-scale leghemoglobine production technology, based on recombinant Pichia pastoris and Kluyveromyceslactis fed-batch fermentations (BioHeme)” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1...

1.1.1.1/21/A/044

Projekta nosaukums: „Efektīvas pilot-mēroga leghemoglobīna ražošanas tehnoloģijas izstrāde uz rekombinanto Pichiapastoris un Kluyveromyceslactis fermentācijas procesu ar piebarošanu bāzes” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1....

1.1.1.1/16/A/054

Projekta nosaukums: „Gripas vīrusa hemaglutinīna stalka peptīda diagnostiskais un imunoprotektīvais potenciāls: jaunu vakcīnu prototipu izstrāde” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas...