loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

lzp-2022/1-0111

Project Title: Structural and functional studies of proteome encoded by three novel temperate DNA bacteriophages isolated from Antarctic soil Project No: lzp-2022/1-0111 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000, 00 EUR Principle Investigator:...

lzp-2022/1-0111

Projekta nosaukums: No Antarktīdas augsnes izolētu trīs jaunu mēreno bakteriofāgu proteoma strukturālie un funkcionālie pētījumi Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0111 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris Projekta...

1.1.1.1/16/A/054

Project title: Diagnostic and immunoprotective potential of influenza virus hemagglutinin stalk peptide: generation of novel vaccine prototypes Funding: Measure 1.1.1.1 “Industry-Driven Research” of specific objective 1.1.1 “To increase the research and innovation...

1.1.1.1/21/A/044

Project Title: „The development of an efficient pilot-scale leghemoglobine production technology, based on recombinant Pichia pastoris and Kluyveromyceslactis fed-batch fermentations (BioHeme)” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1...

1.1.1.1/21/A/044

Projekta nosaukums: „Efektīvas pilot-mēroga leghemoglobīna ražošanas tehnoloģijas izstrāde uz rekombinanto Pichiapastoris un Kluyveromyceslactis fermentācijas procesu ar piebarošanu bāzes” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1....

1.1.1.1/16/A/054

Projekta nosaukums: „Gripas vīrusa hemaglutinīna stalka peptīda diagnostiskais un imunoprotektīvais potenciāls: jaunu vakcīnu prototipu izstrāde” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 1. kārtas...