loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Instruct-ERIC

Instruct-ERIC (Integrated Structural Biology Infrastructure) ir Eiropas pētniecības infrastruktūra, kas pētniekiem no visām projekta dalībvalstīm nodrošina pieeju nepieciešamajai modernai aparatūrai, tehnoloģijām un ar tām saistītajai ekspertīzei strukturālās bioloģijas nozarē.

Instruct-ERIC arī organizē kursus un darba seminārus strukturālās bioloģijas metodēs un tehnoloģijās, finansē stažēšanos Instruct-ERIC dalībvalstu centros Eiropā, finansē jauno pētnieku pilotprojektus, organizē zinātniskās konferences un darbojas kā vienojošs Eiropas strukturālās bioloģijas centrs.

Instruct-ERIC šobrīd ir 13 dalībvalstis un 9 Centri. Instruct-ERIC Centri organizē un nodrošina piekļuvi nacionālajai strukturālās bioloģijas infrastruktūrai, kā arī piedalās citās Instruct-ERIC aktivitātēs.

Latvijas nacionālais mezgls un tā dalībnieki

Latvijā šobrīd ir divas organizācijas, kurās notiek būtiski pētījumi strukturālās bioloģijas jomā – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (LBMC) un Latvijas Organiskās sintēzes institūts (LOSI).

Īss LBMC strukturālās bioloģijas pētnieciskās grupas raksturojums:

 • Zinātnisko rakstu skaits SCOPUS datu bāzē pēdējo 5 gadu laikā – 48
 • Galvenie zinātniskās darbības virzieni:
 • Vienpavediena RNS bakteriofāgu un to vīrususveidīgo daļiņu funkcionalā un strukturālā izpēte un to pielietojums jaunu vakcīnu radīšanā
 • Borēlijas virmas proteīnu strukturālā izpēte
 • Farmaceitiski nozīmīgu proteīnu strukturālā izpēte (sadarbībā ar LOSI) :
 • Trimetilamīna producējošo proteīnu un to mikrokompartmentu strukturālā izpēte
 •  Ogļskābes anhidrāžu inhibitoru izstrāde

Īss LOSI Fizikālās ķīmijas laboratorijas strukturālās bioloģijas grupas raksturojums:

 • Zinātnisko rakstu skaits SCOPUS datu bāzē pēdējo 5 gadu laikā – 24
 • Galvenie zinātniskās darbības virzieni:
 • Farmaceitiski nozīmīgu enzīmu strukturālie pētījumi kompleksā ar OSI sintezētajiem zāļvielu kandidātiem
 • Cietvielu KMR metožu attīstība
 • Zirnekļtīklu proteīnu strukturālie pētījumi
 • Amiloīdu strukturālie pētījumi

Nacionālā mezgla infrastruktūra

Infrastruktūra LBMC:

 • Standarta iekārtas klonēšanai (PCR aparāti, centrifūgas, elektroforēzes iekārtas, u.c.)
 • Iekārtas proteīnu producēšanai baktēriju, raugu un insektu šūnu kultūrās (inkubatori, sterilās istabas, lamināri, aukstās istabas, maza mēroga fermentators)
 • Iekārtas proteīnu attīrīšanai (Akta Explorer, Akta HPLC, Akta Pure un Akta Prime hromatogrāfi, ultracentrifūgas, u.c.)
 • Bruker Daltonics MALDI-TOF masspektrometrs
 • Iekārtas proteīnu kristalizēšanai – termoregulēta kristalizācijas istaba un inkubatori, TECAN Freedom Evo kristalizācijas robots, mikroskopi, piederumi kriokristalogrāfijai
 • Proteīnu kristālu difrakcijas sistēma Bruker X8 Proteum ar Microstar rentgenstaru ģeneratoru
 • Datori, programmatūra un ekspertīze proteīnu struktūru noteikšanai ar rentgenstruktūranalīzes un krio-EM metodēm
 • Piekļuve Bessy II (Berlīne, Vācija) un MAXIV (Lunda, Zviedrija) sinhrotroniem, kā arī CEITEC (Brno, Čehija) krio-EM iekārtām

Infrastruktūra LOSI:

 • 800 MHZ Bruker Avance III KMR spektrometrs ar zondēm šķidrumu un cietvielu analīzei
 • 600 MHz Varian Unity Inova mazu proteīnu un proteīnu-ligandu mijiedarbību analīzei
 • 400 MHz Varian Mercury, 400 MHz Varian 400-MR un 300 MHz Bruker Fourier KMR spektrometri mazo molekulu analīzei
 • ITC kalorimetrs (GE Healthcare Microcal iTC200) un virsmas plazmonu rezonanses iekārta (GE Healthcare Biacore T200) proteīnu-ligandu mijiedarbību pētījumiem
 • Iekārtas klonēšanai un proteīnu producēšanai baktērijās (PCR aparāti, centrifūgas, elektroforēzes iekārtas, inkubatori, u.c.)
 • Iekārtas proteīnu attīrīšanai (hromatogrāfijas sistēma Akta Purifier)

Latvijas nacionālā mezgla Kontaktpersona un kontaktinformācija

Prof. Kaspars Tārs

kaspars@biomed.lu.lv

https://instruct-eric.eu/countries