loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC) izsludina  pētniecības un attīstības grantu konkursu.

Pētniecības un attīstības grants ir mērķēts institūcijas iekšējā konkursa kārtībā iegūstams pētniecības finansējums, kura mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas un pilnvērtīgu pētniecības kapacitāti attiecīgajās zinātnes nozarēs, tajā skaitā nodrošinot sadarbību ar uzņēmējdarbības sektoru un veicinot starptautisko sadarbību.  

Pētniecības un attīstības granta ietvaros ir jāparedz sadarbība starp OSI un BMC.

Konkursam pieejamais kopējais finansējums: 1 800 000 euro

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2023. gada 15.  decembris plkst. 24:00

Konkursa nolikums un veidlapas pieejamas šeit: .pdf, .docx, .xlsx

Konkurss izsludināts Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena “Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana” 5.2.1.r. reformas “Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma” 5.2.1.1.i. investīcijas “Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti” otrās kārtas “Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti” īstenošanas noteikumi” projekta ietvaros.