loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Doktora grādu bioloģijā iegūst Kaspars Megnis

Doktora grādu bioloģijā iegūst Kaspars Megnis

2022.gada 15.septembrī mūsu kolēģis Kaspars Megnis Latvijas Universitātes Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promociju darbu “Hipofīzes audzēju patoģenēzes biomolekulāro mehānismu izpēte”, iegūstot bioloģijas doktora...
Intelektuālā īpašuma izsole

Intelektuālā īpašuma izsole

APP “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs” izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma “GUT IT platformas prototips un informācija par platformas arhitektūru, zarnu mikrobioma taksonomiskā sastāva pārskata sagatavošanas algoritms un zarnu...