loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

2022.gada 15.septembrī mūsu kolēģis Kaspars Megnis Latvijas Universitātes Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promociju darbu “Hipofīzes audzēju patoģenēzes biomolekulāro mehānismu izpēte”, iegūstot bioloģijas doktora zinātņu grādu.

Promociju darba vadītāja PhD Vita Rovīte.

Apsveicam!