loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

lzp-2022/1-0114

Project Title: The role of PML in the ALT-coupled senescence-meiosis-stemness pathway involved in tumour cell resistance to targeted and genotoxic treatment Project No: lzp-2022/1-0114 Period: 1 January 2023 – 31 December 2025 Project costs: 300 000, 00 EUR Principle...

lzp-2022/1-0114

Projekta nosaukums: PML loma ALT saistītā novecošanās-meiozes-cilmestības signālceļa ietekmē uz audzēja šūnu rezistenci pret genotoksisku un mērķētu apstrādi Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0114 Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada...

1.1.1.2/VIAA/3/19/463

Funding: European Regional Development Fund (ERDF) “On Implementation of Activity 1.1.1.2 “Post-doctoral Research Aid” of the Specific Aid Objective 1.1.1 “To increase the research and innovative capacity of scientific institutions of Latvia and the ability to attract...

1.1.1.2/VIAA/3/19/463

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...