loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

lzp-2023/1-0070

Project title: Development of a vaccine prototype for the treatment and prevention of periodontitis as a proof-of-concept study Project No.: lzp-2023/1-0070 Period: 1st January 2024 – 31 December 2026 Project costs: 300 000,00 EUR Principal Investigator: Dr. biol. Ina...

lzp-2023/1-0070

Projekta nosaukums: Vakcīnas prototipa izstrāde peridontīta ārstēšanai un profilaksei, kā koncepcijas pierādījuma pētījums Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2023/1-0070 Projekta izpildes termiņš: 2024. gada 1. janvāris – 2026. gada 31. decembris Projekta kopējais...

1.1.1.2/VIAA/3/19/462 

Funding: European Regional Development Fund (ERDF) “On Implementation of Activity 1.1.1.2 “Post-doctoral Research Aid” of the Specific Aid Objective 1.1.1 “To increase the research and innovative capacity of scientific institutions of Latvia and the ability to attract...

1.1.1.1/18/A/026

Project Title: „Studies on Ribes plants, Cecidophyopsis mites and Blackcurrant Reversion virus for sustainable resistance breeding and cultivation of Ribes” Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Industry-Driven Research” Project No.:...

1.1.1.1/18/A/026

Projekta nosaukums: „Ribes ģints augu, Cecidophyopsis pumpurērču un upeņu reversijas vīrusa izpēte ilgtspējīgai Ribes ģints ogulāju rezistences selekcijai un audzēšanai” Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas...

1.1.1.2/VIAA/3/19/462

  Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,...