loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Zinātnes vārdā viesojās Zigmunds Orlovskis. Viņš ir LU Bioloģijas fakultātes docētājs un pētnieks Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā.

Saruna par to, kā mikrorganismi savās interesēs manipulē ar augiem. Augi arī nav ar pliku roku ņemami, māk ne tikai efektīvi pretoties, bet arī savstarpēji viens otru informēt par briesmām. Vārdu sakot, dabā miljoniem gadu notiekošs trilleris, par kuru Zigmunds aizraujoši stāsta.

Raidījumā pētieks Z.Orlovskis stāsta par pētījumiem, kas tiek veikti Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu Nr.  lzp-2021/1-0056 “Izpētīt biotiskā stresa ierosinātos starp-augu molekulāros signālus un atbildes reakcijas mikorizas sēņu savienotos augos” un Nr. lzp-2022/1-0283 “Mikorizas sēņu nozīme hibrīdapses un bērza starp-augu signālu apmaiņā un noturībā pret kaitēkļiem” (vadošais partneris SILAVA) ietvaros.