loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

No ilgtspējīgu biomedicīnas pētījumu viedokļa biobankas un to sniegtie pakalpojumi kļūst arvien svarīgāki. Līdz ar to, pastiprinās arī diskusijas par saistīto klīnisko datu pārvaldību un datu iegūšanu no nacionāliem elektroniskajiem veselības reģistriem. Dēļ atšķirībām datu vākšanas standartos, nacionālajos likumos un atšķirīgos juridiskos un ētiskos apsvērumos, sadarbojoties ar biobankām, lai veiktu pētījumus par lielākām kohortām, var būt īpaši izaicinoši. Bet kādi ir šobrīd esošie risinājumi un tuvākā nākotne lielo datu pētījumiem? Lai veicinātu medicīnas, biomedicīnas studentu un pētnieku sapratni par dažādiem biobanku aspektiem, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs organizē informatīvu semināru ar starptautiski atzītu ekspertu dalību.

            Trīs dienu seminārā, no 5. līdz 7. oktobrim tiks aplūkotas daudzas tēmas par ētisku, atbildīgu un ilgtspējīgu biobankošanu, kā arī esošie izaicinājumi un risinājumi klīnisko datu pārvaldībā. Seminārā lekcijas lasīs INTEGROMED konsorcija zinātnieki no Veizmana Zinātnes institūta (Izraēla), Dandijas Universitātes (Lielbritānija), Lundas Universitāte (Zviedrija) un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (Latvija), kā arī viesi no BBMRI-ERIC tīkla un Igaunijas biobankas Tartu Universitātē.

            Seminārs notiks tiešsaitē, tas paredzēts biomedicīnas studentiem un zinātniekiem, kuri šobrīd strādā vai plāno strādāt ar paraugiem un datiem, kas iegūti no biobankām. Dalībniekiem nav nepieciešama iepriekšēja pieredze, seminārs ir bez maksas un notiks angļu valodā.

            Pieteikšanās un vairāk informācijas: integromed.net

 

 

INTEGROMED projekts ir ieguvis Apvārsnis 2020 zinātnes un inovāciju programmas atbalstu, līguma numurs: 857572.