loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Kaia Kukk sava pēcdoktorantūras projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/286 “Jaunu augu izcelsmes enzīmu ekspresijas mikroorganismos optimizēšana to biotehnoloģiskiem pielietojumiem” īstenošanas laikā, pētīja, kā no augiem iegūt dabisku zilu pārtikas krāsvielu, ko droši varētu lietot pārtikā. Projektā viens no pētījuma objektiem bija nekonvencionālu raugu kā K. phaffii, K. marxianus un R. Toruloides piemērotība to fermentu ražošanai, kuri piedalās augu pigmentu sintezē, ko sauc par antocianīniem, ar mērķi nākotnē pielietot zilās pārtikas krāsvielas izstrādē.

Ar visu populārzinātnisko apskatu varat iepazīties šeit (angļu valodā): Non-conventional yeasts – what they are and what good they can give us?