loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Foto: Veselības Ministrija

Veselības ministrija un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs noslēguši vienošanos par Latvijas dalību Eiropas genoma projektā un Latvijas iedzīvotāju genoma references izveidi, kas tiks finansēts no Eiropas Atveseļošanas fonda. Tas ir pirmais līgums, ko noslēgusi Veselības ministrija Atveseļošanas fonda ietvaros.

Projekta galvenais mērķis ir izveidot Latvijas iedzīvotāju genoma referenci, kas tiks izmantota pētniecībai, slimību novēršanai un ārstēšanas optimizācijai, un nodrošināt tās iekļaušanu vienotā Eiropas genoma datu bāzē. Latvijas iedzīvotāju genoma references izveide plānota Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzes ietvaros, kuras uzturētājs un galvenais apstrādātājs ir Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. Projekta kopējais finansējums ir 2 322 750 eiro, no tā Eiropas Atveseļošanas fonda finansējums ir 1 955 000 eiro, bet valsts budžeta līdzfinansējums –  367 750 eiro.

Latvijas iedzīvotāju genoma reference jāizveido līdz 2024.gada 31.martam. Tajā skaitā līdz 2022.gada 31.decembrim jānodrošina datu apstrādes un uzglabāšanas ietvara izveide, bet līdz 2023.gada 31.decembrim jāveic pilna genoma sekvencēšana 3500 paraugiem. Genoma sekvencēšana ir process, kura laikā no cilvēka tiek iegūts viņa DNS kopums – ģenētiska informācija par konkrēto cilvēku. Projekta ietvaros plānota:

  • donoru iesaistīšana,
  • bioloģisko paraugu ieguve un loģistika,
  • bioloģisko materiālu apstrāde,
  • pilna genoma sekvencēšana (3500 paraugiem),
  • datu apstrādes un uzglabāšanas IKT infrastruktūras izveide, t.sk. Atveseļošanas fonda plāna programmas “Digitālā transformācija” ietvaros paredzētā valsts IKT infrastruktūras un datu apstrādes sistēmas izveide, lai nodrošinātu drošu piekļuvi genoma datiem Eiropas mērogā.

Tādējādi pētnieki un mediķi varēs analizēt un salīdzināt cilvēku ģenētisko un klīnisko informāciju, kas palīdzēs agrāk atklāt slimības, prognozēt to attīstību un izlemt par labākajiem veidiem, kā uzlabot veselību.